Mark Rothko, oil on paper laid on canvas, 1969

(Ana era este)


a 23.1.13
Etiquetas: , ,

 

0 comentários: